ENVISE

Grupa ENVISE jest zespołem specjalistów w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego oferującym usługi klientom prywatnym oraz publicznym m.in. dla sektorów: energetyki, surowców naturalnych, górnictwa, gospodarki komunalnej i przemysłu i budownictwa.